Posturologi

Posturologi er studiet av det posturale systemet og kroppens toniske muskulatur. Det vil si kroppens stilling og de sensorene kroppen bruker for å informere hjernen/sentralnervesystemet om ubalanser i våres stilling.

Posturologi er en behandlingsform for smerter og forstyrrelser i rygg, nakke og ledd. Det er tre forskjellige grupper med plager som kan oppstå ved forstyrrelser i kroppens posturologiske system.

Skjevheter og smerter:

 • Ca. 80% av alle som har f.eks. gjentatte nakkesmerter
 • ryggsmerter
 • skiveutglidninger
 • kronisk hodepine
 • migrene
 • kroniske leddbetennelser (ikke revmatiske)
 • slitasje
 • kroniske idrettsskader etc.

Balanseproblem:

 • Balanseproblemer (med unntak av svimmelhet hvor alt går rundt).

Kognitive problemer:

 • Konsentrasjonsproblemer, innlæringsproblemer ca. 80 % av alle med dysleksi har et posturologisk problem, og de fleste depresjoner hvor pasienten ikke har en spesifikk årsak til sin depresjon.
 • Muskulære skjevheter i holdningen (bekken og skulderparti) kan føre til hodepine, nakkesmerter, svimmelhet og ryggplager. Ved hjelp av posturologisk behandling kan man redusere eller fjerne skjevheter.
 • Kroppsholdningen opprettholdes av tonisk muskulatur (ikke viljestyrt). Verken trening, massasje eller vilje kan regulere den toniske muskulaturen. Feil kroppsholdning kan forårsake de fleste typer muskel- og skjelettplager.

Vanlige årsaker til at det oppstår feil holdninger kan være:

 • Samsyn/skjeling
 • Bruk av feil skotøy
 • Feilstilling av føtter
 • Feilaktig informasjon fra trykkreseptorene under føttene
 • Spenninger i kjeven

SE HVORDAN NAKKEN OG KJEVEN DIN PÅVIRKER RESTEN AV KROPPEN

Tilstander som ofte har en posturologisk årsak:

 • Fot-, ankel-, kne-, lyske- og hoftesmerter
 • Nakke- og skuldersmerter
 • Migrene/hodepine
 • Dysleksi
 • Bekkenløsning
 • Feilholdning
 • Svimmelhet/ustøhet

Gjennom testing finner man ofte en eller flere årsaker. Behandlingen går ut på å korrigere ubalanse i det posturale systemet. Man leter alltid etter årsaken, og ved å korrigere denne vil kroppsholdningen rettes og smerten vil reduseres eller forsvinne helt.

Til behandling benytter jeg laser, nåler og evt. posturologiske såler med innlagt chip for stimulering av reseptorene under føttene. 

De viktigste sensoriske reseptorene som er ansvarlige for hvordan hjernen organiserer informasjon om stilling er:

 1. Huden under føttene som forteller hjernen om fotens stilling på bakken og dermed hvordan kroppen skal stille seg inn.
 2. Øyets muskulatur som informerer hjernen om hodets stilling. Mange mennesker har føtter som ikke tråkker jevnt på bakken og øyne som ikke samarbeider godt nok, dette kan føre til skjevheter i kroppsstillingen som igjen over tid kan gi en rekke plager. Så mye som minst 75% av feilstillinger i kroppen kan ha opphav i feilinformasjon fra kroppens reseptorer. Hvis ikke disse blir korrigert vil problemer bli tilbakevennende eller kroniske. Den posturologiske behandling består i å gjenopptrene hjernen til å oppfatte sanseinntrykkene riktig. Posturologien er den eneste behandlingsformen som på en effektiv måte beskjeftiger seg med den toniske muskulatur, den muskulaturen som gjør at vi kan holde oss oppreist. Den toniske muskulaturen er sterkt påvirket av det autonome nervesystemet som er avhengig av input fra øye og fot. Feil input gir feil kroppsstilling og dermed smerter, slitasje osv. Den største forskjellen på posturologi og andre behandlingsformer er nettopp det fokus som rettes mot øye og fot (kjeve) og det er derfor denne relativt enkle teknikken gir så hurtige og varige resultater.
 

Klikk på skjermen for å se videoen

Videoen er lånt fra