Auriculomedisin/Øreakupunktur 

Auriculomedisin er en behandlingsform og diagnosemetode som er svært effektiv ved akutte og kroniske plager. Behandlings - og diagnosemetoden har nevrologiske forklaringsmodeller og er svært godt dokumentert.

Auriculoterapi gir gode resultat ved blant annet:

 • Revmatiske lidelser
 • Muskulaturproblemer
 • Senebetennelse
 • Mage/tarm problemer
 • Hudplager
 • Migrene/hodepine
 • Matvareintoleranse/allergi
 • Smerter
 • Psykiske plager, uro, angst, traumer
 • Stress
 • Fertilitetsproblem, svangerskapsplager, fødselsforebyggende
 • Overgangsplager
 • Konsentrasjonsproblemer
 • ADHD
 • Lese- og skrivevansker

Auriculomedisin tar utgangspunkt i at alle kroppens organer og organsystemer er reflekssoner representert i øret. Auriculomedisin er et eget fag ved legestudiet ved 7 av Frankrikes universiteter og hver 6. franske lege jobber med Auriculomedisin. I Norge er vi en liten gruppe som jobber med Auriculomedisin.

Auriculomedisin er utviklet av den franske legen og ingeniøren Paul Nogier i 1951 og senere videre utviklet av sønnen dr.med. Raphael Nogier. Paul Nogier oppdaget at hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og at det samtidig er behandlingsmessig tilgjengelig. Senere fant han ut at kommunikasjonen med kroppens nervesystem kan oppnås via radialpulsen (pulsen ved håndleddet).

I 1990 ble Auricoloterapi anerkjent av WHO (verdens helseorganisasjon), som diagnose - og behandlingsmetode.